IPARI BESOROLÁSÚ INGATLANOK

 

Vecsés ipari besorolású ingatlan

A terület nagysága, kedvezõ elhelyezkedése, kellõ kapacitású infrastruktúra megléte az ipari ingatlant igen alkalmassá teszi logisztikai bázis kiépítésére. Vecsés város adottságai, fejlõdése, az M4 elkerülő, és az MO körgyűrű kedvező nyomvonal vezetése, repülõterek közelsége és fejlesztése, környezetükben megindult fejlesztések pozitívan befolyásolják a befektetõket.

A terület a Délpesti régióban a Budapest XVIII. kerület és Vecsés között helyezkedik el.
Az ingatlant a tulajdonosok lehetõleg egyben kívánják értékesíteni!

Az ingatlan adatai:

1. Elhelyezkedés: 2220 Vecsés, Széchenyi út.

2. Telekméret:
- 5.745 m2

3. Helyi Építési Szabályzat elõírásai:
- besorolása IG-SZ-1 (ipari)
- max. beépíthetõség 45%,
- zöldfelület legkisebb mérete 20%.
- a város rendelkezik RT-vel, melyet a 21/2001/IX.18/ ÖK rendelet helyezte hatályba. (VVTSZT és HÉSZ)
- a területre szabályozási tervet nem kell készíteni.
- a terület rendelkezik részletes „talajmechanikai és környezet-állapotfelmérõ” vizsgálattal!

4. Talajviszonyok: A telek korábbi években sóderbányaként üzemelt, kitermelését követõen (kb. 3-6 m) kommunális és építési törmelék lerakó volt. A területet 1985-ben lefedték és rekultiválták. A hulladék az eltelt hosszú évek alatt leérett, a talaj felszíne megállapodott. A HÉSZ építés elõtt elõírja a talajmechanikai szakvélemény és környezetfelmérõ vizsgálatot.

5. Régészet: Régészeti feltárásra nem kijelölt hely, annak korábbi bánya volta miatt.

 


Közmûvek:

1. Villamos energia:

A terület sarkánál 3-4 MW teljesítményû villamos energiát a Budapesti Elektromos Mûvek Rt 20 kV-os betáplálással megfelelõ technikai és gazdasági feltételekkel szolgáltatni képes.

2. Ivóvíz:

Igény szerint a terület előtti gerincvezetékről vételezhető.

3. Szennyvíz:

A terület sarkától kb. 50 m-re elhelyezett fogadóra köthető.


4. Gázellátás:

Figyelembe véve az építendõ létesítmény nagyságát, az alkalmazott technológiát, valamint a foglalkoztatottak számát, a gázigényt 3 bar nyomással a szolgáltató TIGÁZ RT a terület sarkánál biztosítani tudja.

5. Távközlés-adatátvitel:

A szolgáltató MONORTEL kft a terület sarkánál a legmodernebb technológiai igényeket ki tudja elégíteni. Szinte korlátlan telefonvonal igény, ISDN, kábeltelevízió, optikai kábel.