VECSÉS KG BESOROLÁSÚ INGATLANAI

 

Vecsés kereskedelmi-gazdasági ingatlan

Az ajánlott terület Vecsés külterülete, Gyál város legszélsõ teljesen közműves utcája között helyezkedik el, közel az MO un. Alacskai levezető szakaszához.

Az Alacskai bevezetõ szakasz megépítésével a terület kitûnõ adottságokkal rendelkezik pl. logisztikai bázis kiépítésére. Mivel a terület hosszanti oldalával határos utcán végigfut a teljes közmû, így alkalmas kereszt irányú földarabolással kb. 12-13 db 5000-5500m2-es telephely kialakítására.

A teljes terület 6 magánszemély tulajdonában van, tehermentes.


Ingatlan adatai:

1. Elhelyezkedés: 2220 Vecsés, külterület

2. Telekméret: összesen: 68.750 m2

3. Helyi Építési Szabályzat elõírásai:
- besorolása KG (kereskedelmi-gazdasági)
- max. beépíthetõség 45%,
- magassági korlátozás 12 m,
- zöldfelület legkisebb mérete 20%.
- a város rendelkezik RT-vel, melyet a 21/2001/IX.18/ ÖK rendelet helyezte hatályba. (VVTSZT és HÉSZ)
- a terület beépítéséhez szabályozási tervet kell készíteni!

4. A telek formája: A teljes terület kb. téglalap formájú.

5. Talajviszonyok: A telek korábbi években sóderbányaként üzemelt, kitermelését követoen (kb. 3 m) kizárólag építési törmelékkel lett betöltve. A területet 2000-ben lefedték és rekultiválták. Az eltelt idõszakban a talaj felszíne megállapodott. A HÉSZ építés elõtt elõírja a talajmechanikai szakvéleményt és a környezetfelmérõ vizsgálatot.

Közmûvek: A terület hosszanti oldalán végig futó Gyál utolsó utcája teljesen közmûves (villamos energia-kisfeszültség-, gáz, víz, szennyvíz csatorna, telekommunikációs vonalak). Nagyfeszültségû betáplálást a telek sarkán elhelyezkedõ 20kV-os távvezeték oszlopról lehet megvalósítani.

Régészet: Régészeti feltárásra nem kijelölt hely, annak korábbi bánya volta miatt.

Területmegosztás: Lehetõség van a terület megosztására a HÉSZ elõírásai szerint.

A terület a Délpesti régióban a Budapest XVIII. kerület , Gyál és Vecsés közötti un. hármas határban helyezkedik el.